Language

Splošni pogoji poslovanja

HipSeeds

1 Splošno

Vse dobave in storitve, ki jih nudi HipSeeds, tudi v okviru internetne trgovine www.hipseeds.com, so opravljene izključno na podlagi Splošnih pogojev uporabe, s katerimi se kupec ob naročilu strinja. Splošni pogoji uporabe za pogodbene partnerje, v kolikor je ta podjetnik, veljajo samo v primeru pisne potrditve s strani HipSeeds.

2 Cene

Vse cene, objavljene tako na spletni strani kakor tudi v naših cenikih, so navedene v evrih, vključno z avstrijskim davkom na dodano vrednost v višini 10% ali 20%, brez morebitnih stroškov dostave.

Spremembe in napake so izvzete, za pošiljanje veljajo cene, ki so bile navedene v času naročilu.

3 Naročilo

Naročilo stranke se razume kot naročilo pošiljke, podjetje HipSeeds si pridržuje, da brez navedbe razloga pošiljke ne izvede. Z naročilom stranka navede in potrdi, da je stara najmanj 18 let.

4 Pravno

V Avstriji je trgovanje s torbami iz konoplje, konopljinimi semeni, registriranimi gnojili, kakor tudi s tehničnimi napravami legalno. Stranka se z nakupom zaveže, da kupljenih artiklov ne bo za noben namen zlorabila.

V primeru naročila stranke iz tujine le ta izjavi, da je seznanjena s pravnim položajem v svoji državi. V primeru kršenja veljavnih zakonov v svoji državi se stranka obveže, da HipSeeds ne more prevzeti nikakršne odgovornosti.

5 Varovanje podatkov

Vsi za naročilo potrebni podatki o stranki bodo do dokončnega poplačila blaga shranjeni. Osebni podatki so obravnavani izredno zaupno, niso posredovani tretjim osebam ali prodani oziroma zlorabljeni za namene oglaševanja.

6 Pošiljanje

Navedeno trajanje dostave od 4 do 10 delovnih dni je brez garancije, HipSeeds ne priznava odškodnine za zamude, ki niso v njenen območju vplivanja. Pošiljka se izvede v nevtralni embalaži, pazi se na možnost loma. V kolikor ni drugače navedeno, nosi tako stroške dostave kakor tudi povzetja oziroma morebitne carine, kupec. Pri nesorazmerno visokih dodatnih stroških podjetje HipSeeds kupca kontaktira ter ga o tem informira. Varnost in diskretnost pošiljke sta naši prioriteti.

7 Pogoji plačila

Plačilo se lahko izvede po predračunu z nakazilom na naš bančni račun. V Sloveniji nudimo tudi možnost plačila po povzetju. Do popolnega poplačila ostane blago last HipSeeds, do tega trenutka mora kupec z blagom ravnati pazljivo, da ne pride do zmanjšanja njegove vrednosti.

8 Škoda / Garancija

Do možnosti poškodbe blaga lahko pride le po predaji blaga v dostavno službo. HipSeeds potrjuje, da je v dostavo predalo le izpravno in nepoškodovano blago. Pri prevzemu se kupec obveže, da bo paket preveril glede poškodb pri prevozu. V primeru poškodovanega paketa vas prosimo, da paketa ne prevzame. HipSeeds ne odgovarja za poškodbe, povzročene s strani tansportnega podjetja! Kupec mora po odprtju pošiljke preveriti funkcionalnost blaga. Napake morajo biti reklamirane v roku 7 dni po prevzetju, skrite napake pa v roku 14 dni, v nasprotnem primeru garancija za napake zapade. Pridržujemo si manjša odstopanja od navedb proizvajalca ali navedb v spletni trgovini, v kolikor funkcionalnost izdelka ni ovirana.

9 Pravica do vračila

Kupcu pripada po zakonu KschG pravica do vračila neuporabljenega ali neodprtega blaga, ki ga mora izvesti v roku 7 dni po prejetju blaga, in sicer v pisni obliki. Blago je potrebno primerno frankirati in poslati na HipSeeds. Nakupna vrednost bo, v kolikor ni vrednost blaga zmanjšana, povrnjena.

10 Povezave

HipSeeds se izrecno distancira od vsebin na straneh, ki imajo povezave na strani www.hipseeds.com.

11 Blagovne znamke

Vsi logotipi, znamke in imena produktov na strani www.hipseeds.com so blagovne znamke posameznih podjetij.