Language

Pogoji uporabe spletne strani

HipSeeds

1. Uporaba strani

Vsi opisu produktov in fotografije izvirajo – če ni drugače navedeno – neposredno od proizvajalcev, njihove veleprodaje ali HipSeeds. Opisi produktov so POVZETI po tekstih proizvajalcev in njhovih veleprodajnih partnerjih, zato za opise produktov ne moremo odgovarjati. Fotografij produktov NI dovoljeno shranjevati brez pisnega soglasja HipSeeds.

2. Internetne strani in povezave

Na osnovi pristojnih zakonov in določil se jasno distanciramo od vsebin povezav, ki se pojavljajo na naši strani. Ne lastimo si njihovih vsebin ali karkoli drugega, enostavno povezujemo. Za njihove vsebine so odgovorni njihovi ponudniki!

3. Garancija

Vse infomacije na naši spletni strani so sestavljene zelo skrbno. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za popolnost ali primernost za posamezne namene. Uporaba na internetni stani ponujenega gradiva je na lastno odgovornost uporabnika. Za morebitne poškodbe ali izpade na napravah ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti. Cene, objavljene na spletni strani, so prosto oblikovane, za katere se v primeru napak ne jamči.

4. Trgovina

Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Za vse produkte, razen za semena, veljajo zakonska določila v zvezi s preklicem in vrnitvijo produkta. Uporablja se izključno avstrijska zakonodaja. Ta spletna stran se nahaja na amsterdamskem strežniku na Nizozemskem. Za vse zadeve je pristojno sodišče v Ljubljani.